Tối ưu toàn bộ title trong SEO WordPress mà bạn nên biết

Trong quá trình tối ưu onpage website wordpress, tối ưu lại title là một bước rất quan trọng đối với SEO Onpage, hiện tại thì với mội số plugin wordpress hỗ trợ seo thì công việc này được làm tự động.

Trong quá trình SEO onpage thì việc tối ưu title tất cả trang là một bước rất quan trọng, nó có sự ảnh hướng rất lớn trong quá trình tối ưu SEO của bạn.

title trong seo

Tối ưu SEO: Các thẻ title, meta nó có ảnh hưởng như thế nào?

Đôi lúc bạn cũng cần làm việc này một các thủ công mà không cần phải nhờ sự can thiệt hỗ trợ của plugin. Theo mình biết thì lời khuyên của các chuyên gia về vấn đề này là title nên được tối ưu lại như sau đối với website wordpress:

  • Home Page: Blog Name | Blog Description
  • Category Page: Category Name | Category Description | Blog Name
  • Single Post: Post Name | Category Name | Blog Name
  • Page: Page Name | Blog Name
  • Search Results: Search Results for search terms – Articles | Blog Name
  • 404 (Error) Page: Blog Name | 404 Nothing Found
  • Author Archives: Blog Name | Author Archives
  • Monthly Archive: Blog Name | Archive | Month, Year
  • Day Archive: Blog Name | Archive | Month Day, Year
  • Tag: Tag Name | Blog name

Để định dạng lại title cho các trang trong blog wordpress, chúng ta lần lượt thực hiện như sau: Đầu tiên mở file header.php ra mà tìm đoạn code được bọc bởi cặp thẻ <title></title>, nó có dạng như sau:

<title><?php wp_title(); ?></title>

Và thay thế nó thành toàn bộ đoạn code sau:

<title> <?php if ( is_home() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | <?php bloginfo('description'); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_search() ) { ?>Search Results for <?php /* Search Count */ $allsearch = &new WP_Query("s=$s&showposts=-1"); $key = wp_specialchars($s, 1); $count = $allsearch->post_count; _e(''); echo $key; _e(' &mdash; '); echo $count . ' '; _e('articles'); wp_reset_query(); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_404() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | 404 Nothing Found<?php } ?>
 <?php if ( is_author() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | Author Archives<?php } ?>
 <?php if ( is_single() ) { ?><?php wp_title(''); ?> | <?php
 $category = get_the_category();
 echo $category[0]->cat_name;
 ?> | <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_page() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | <?php
 $category = get_the_category();
 echo $category[0]->cat_name; ?>|<?php wp_title(''); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_category() ) { ?><?php single_cat_title(); ?> | <?php $category = get_the_category();
 echo $category[0]->category_description; ?> | <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_month() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | Archive | <?php the_time('F, Y'); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_day() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | Archive | <?php the_time('F j, Y'); ?><?php } ?>
 <?php if (function_exists('is_tag')) { if ( is_tag() ) { ?><?php single_tag_title("", true); } } ?> | <?php bloginfo('name'); ?>
 </title>

Tối ưu title trang chủ chuẩn SEO

Title và description ngoài trang chủ sẽ quyết định xem trang chủ website của bạn có thân thiện ngoài máy tìm kiếm Google hay là không.

toi-uu-the-title-trong-seo

Việc viết title và description tối ưu sẽ không chỉ giúp bạn có thứ hạng tốt trên Google mà còn giúp bạn thu hút được nhiều lượt click nếu bạn viết nó có ý nghĩa, dễ nhìn dễ đọc.

Để tối ưu title và description ngoài trang chủ thì hãy nên dùng plugin Yoast SEO (cũng là plugin mà mình sẽ hướng dẫn trong suốt bài này) để làm nhé.

Sau khi cài xong, hãy vào SEO >> Titles & Metas >> Home và bạn viết title và description vào khung tương ứng.

Viết title và description cho trang chủ trong plugin Yoast SEO

Viết title và description cho trang chủ trong plugin Yoast SEO

Chỉ cần đơn giản với bước trên thôi, tất cả title của website đã được tối ưu theo đúng dạng như đã nói, thân tiện với SEO. Chúc các bạn thành công.

Trả lời